HOTLINE

098.850.80.89

Đặt bàn trực tuyến

Đặt bàn

thuc-don/thuc-don-tiec-tai-nha/page/2

Thực đơn tiệc tại nhà

 • 21

  menu 21

  2,060,000 VNĐ
 • 22

  menu 22

  2,070,000 VNĐ
 • 23

  menu 23

  2,070,000 VNĐ
 • 24

  menu 24

  2,090,000 VNĐ
 • 25

  menu 25

  2,150,000 VNĐ
 • 26

  menu 26

  2,200,000 VNĐ
 • 27

  menu 27

  2,200,000 VNĐ
 • 28

  menu 28

  2,320,000 VNĐ
 • 29

  menu 29

  2,330,000 VNĐ
 • 30

  menu 30

  2,350,000 VNĐ
 • 31

  menu 31

  2,430,000 VNĐ
 • 32

  menu 32

  2,460,000 VNĐ
 • 33

  menu 33

  2,550,000 VNĐ