HOTLINE

098.850.80.89

Đặt bàn trực tuyến

Đặt bàn

thuc-don/thuc-don-tiec-cuoi

Thực đơn tiệc cưới

 • m1

  menu 01

  1,720,000 VNĐ
 • m2

  menu 02

  1,810,000 VNĐ
 • m3

  menu 03

  1,940,000 VNĐ
 • m4

  menu 04

  1,870,000 VNĐ
 • m5

  menu 05

  1,940,000 VNĐ
 • m6

  menu 06

  2,020,000 VNĐ
 • m7

  menu 07

  2,040,000 VNĐ
 • m8

  menu 08

  2,090,000 VNĐ
 • m9

  menu 09

  2,150,000 VNĐ
 • m10

  menu 10

  2,130,000 VNĐ
 • m11

  menu 11

  2,140,000 VNĐ
 • m12

  menu 12

  2,330,000 VNĐ
 • m13

  menu 13

  2,110,000 VNĐ
 • m14

  menu 14

  2,070,000 VNĐ
 • m15

  menu 15

  2,110,000 VNĐ
 • m16

  menu 16

  2,170,000 VNĐ
 • m17

  menu 17

  2,230,000 VNĐ
 • m18

  menu 18

  2,150,000 VNĐ
 • m19

  menu 19

  2,280,000 VNĐ
 • m20

  menu 20

  2,210,000 VNĐ