HOTLINE

098.850.80.89

Đặt bàn trực tuyến

Đặt bàn

thuc-don/thuc-don-tiec-cuoi

Thực đơn tiệc cưới

 • 1

  menu 01

  1,510,000 VNĐ
 • 2

  menu 02

  1,630,000 VNĐ
 • 3-3

  menu 03

  1,640,000 VNĐ
 • 4-5

  menu 04

  1,640,000 VNĐ
 • 5-4

  menu 05

  1,740,000 VNĐ
 • 6-6

  menu 06

  1,790,000 VNĐ
 • 7-7

  menu 07

  1,790,000 VNĐ
 • 8-8

  menu 08

  1,800,000 VNĐ
 • 9-9

  menu 09

  1,820,000 VNĐ
 • 10

  menu 10

  1,830,000 VNĐ
 • 11

  menu 11

  1,840,000 VNĐ
 • 12

  menu 12

  1,870,000 VNĐ
 • 13

  menu 13

  1,910,000 VNĐ
 • 14

  menu 14

  1,920,000 VNĐ
 • 15

  menu 15

  1,930,000 VNĐ
 • 16

  menu 16

  1,940,000 VNĐ
 • 17

  menu 17

  1,950,000 VNĐ
 • 18

  menu 18

  1,960,000 VNĐ
 • 19

  menu 19

  2,010,000 VNĐ
 • 20

  menu 20

  2,040,000 VNĐ