HOTLINE

098.850.80.89

Đặt bàn trực tuyến

Đặt bàn

thuc-don/thuc-don-tiec-cuoi/page/2

Thực đơn tiệc cưới

 • m21

  menu 21

  2,270,000 VNĐ
 • m22

  menu 22

  2,290,000 VNĐ
 • m23

  menu 23

  2,390,000 VNĐ
 • m24

  menu 24

  2,350,000 VNĐ
 • m25

  menu 25

  2,400,000 VNĐ
 • m26

  menu 26

  2,450,000 VNĐ
 • m27

  menu 27

  2,520,000 VNĐ
 • m28

  menu 28

  2,400,000 VNĐ
 • m29

  menu 29

  2,560,000 VNĐ
 • m30

  menu 30

  2,630,000 VNĐ
 • m31

  menu 31

  2,690,000 VNĐ
 • m32

  menu 32

  2,850,000 VNĐ
 • m33

  menu 33

  2,840,000 VNĐ